การแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมต่างๆ /สัมมนาต่างๆ ปี 2557

การแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ของคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อเรื่องประชุม

วันที่ประชุม

เวลาประชุม

สถานที่

หน่วยที่จัด/บุคคล

คลิกดูผลจากการเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICUH 2014

4 -7 มีนาคม  2557

 

ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร.

The University of Manchester, Manchester Academic Health Science Centre และ Public Health England

1) ผลสรุปประเด็นของผศ.ดร.ช่อทิพย์

 

 

ผู้เข้าชม 41 คน UPDATE วันที่ 8/4/2015 10:44:28 AM





ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin