ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2557

 

ประจำเดือนธันวาคม 2557

1) ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานปาริชาต มสธ.

       1)วันพ่อ3.jpg     1)วันพ่อ2.jpg    1)วันพ่อ1.jpg 

         รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจาย์และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานปาริชาต มสธ. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

1) งาน OpenHouseSTOU 2014 ในวันที่ 26 -28 กรกฎาคม 2557

 open1.jpg   open2.jpg     open3.jpg   open4.jpg

open6.jpg  open7.jpg   open9.jpg

ประจำเดือนกันยายน 2557

1)พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันมหิดล"

                          1) วางพวงมาลาปี57.jpg

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี  สีตกะลิน (ประธานคณะทำงานสาธารณสุข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ (รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา)และอาจารย์บุญญารัช ชาลีผาย (เลขานุการสาขาวิชา)ได้เป็นตัวแทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557

 

ผู้เข้าชม 47 คน UPDATE วันที่ 12/8/2014 10:18:10 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin