ข่าวการรับสมัครงาน

ประจำปี 2563

เดือนมกราคม 2563
1)  บริษัทหางกระรอก (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย สาขาพัทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเจ้าร่วมงานจำนวน 3 ตำแหน่ง คือ
     1.แพทย์แผนไทย จำนวน 3 อัตรา
     2. ผู้ช่วยแพทย์และธุรการ จำนวน 2 อัตรา
     3. เจ้าหน้าที่ประจำห้องจ่ายยา จำนวน 2 อัตรา
     ทั้งนี้สามารถส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายที่ : paisan_rabbit@yahoo.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 089-8118463 
     ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค.63

ผู้เข้าชม 363 คน UPDATE วันที่ 1/15/2020 2:56:03 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin