ข่าวการรับสมัครงาน

ประจำปี 2560

ประจำเดิอนธันวาคม 2560
1)  บริษัทผลิตเครื่องมือกล ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ได้เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับวุฒิปริญญาตรี คลิกข้อมูล      ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค.60

 

ผู้เข้าชม 4927 คน UPDATE วันที่ 12/29/2017 11:47:17 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin