ข่าวการรับสมัครงาน

ประจำปี 2562

เดิอนมิถุนายน 2562
1)  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี พี ซี พลาสเทค มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) จำนวน 1ตำแหน่ง  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย.62


ประจำเดิอนเมษายน 2562
1)  บริษัทสโกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) จำนวน 2 ตำแหน่ง  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย.62

ประจำเดิอนมีนาคม 2562
1)  บริษัทสยามสำลี จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายสำลีและ wet wipe มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบุคคล นางสาวหรรษา  พวงวรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2819 2230-3        ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค.62

2) บริษัท เฟมเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการ กลึง ไส เชื่อมกระบอกไฮดรอลิค และทำอุปกรณ์ไฮดรอลิค มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่คุณรสธร  อู่เงิน เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 038055680-84     ข้อมมูล ณ วันที่ 3 เม.ย.62

 


ผู้เข้าชม 5434 คน UPDATE วันที่ 6/11/2019 3:23:12 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin