ข่าวการรับสมัครงาน

ประจำปี 2559

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

1) บริษัทเมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด มีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจำนวน 5 อัตรา  หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-7029861-72 หรือส่ง e-mail  : mccthai.com , piyapon@mccthai.com     ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย.59

ประจำเดือนตุลาคม 2559

1) บริษัท จี.เค.แอสเซ้มบลี้ จำกัด ในเครือบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  มีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้
     1.1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
              1)  เป็นเพศชายอายุ 22-30 ปี   2) สามารถขับขี่รถยนต์ได้  3) สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้  4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5) ชอบในการเรียนรู้ - งานท้าทาย และ 6 ) ชอบในงานจัดกิจกรรมต่างๆ 
     1.2) นักศึกษาฝึกงาน จป.วิชาชีพ : ช่วยเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพจัดเตรียมเอกสาร และตรวตราความปลอดภัยต่างๆในโรงงาน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
               1) เพศชาย-หญิง  2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) ชอบในการเรียนรู้  ทั้งนี้เบี้ยเลี้ยง 200 บาทต่อวัน  
     หากสนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail พร้อมแนประวัติได้ที่ : chokchai.gka@gunkul.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร02-985-2250-3    ข้อมูล ณ วันที่ 13 ต.ค.59

ประจำเดือนสิงหาคม 2559

1) บริษัทเอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ ประเทศไทย (จำกัด) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือกลประเภทใบมีดกลึงและดอกสว่าน ส่งออกต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์   หากสนใจส่งประวัติเพื่อรับคัดเลือกได้ทีฝ่ายกิจการทั่วไป e-mail: hrmmct@mmc.co.jp  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 035-258024-5 ต่อ 101, 102  มือถือ 089-900-2818 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 วันจันทร์-ศุกร์   ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค.59

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

1) บริษัทซากุระโปรดัดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความประสงค์ต้องการบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อายุ 22-35 ปี เข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ และกำลังมองหางานที่มีรายได้มั่นคง  หากสนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานและรูปถ่าย หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายบุคคล โทร 02-4323240-7 ต่อ0 หรือ 100  E-mail: hr@sakura.in.th ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค.59

ประจำเดือนมีนาคม 2559

1) บริษัทวงศ์บัณฑิต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตยางพาราเพื่อส่งออก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้น มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ จำนวน 5 ตำแหน่ง  เพื่อประจำที่โรงงานจังหวัด ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และอุดรธานี เพียงจัวหวัดละ 1 ตำแหน่งหากสนใจสามารถติดต่อ ฝ่ายบุคคล  โทรศัพท์ 0-7621-0031-2 Fax 0-7621-0031 ต่อ 712 ,713 เวลาทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (เวลา 08.00-17.00 น.) Website: http://www.vonbundit.com หรือ Email : hrd@vonbundit.com    ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค.59

2) บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นไก่สดแช่แข็งและชิ้นส่วนไก่ปรุงสุกแช่แข็งส่งออกต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หากสนใจสามารถติดต่อด้วยตนเองที่แผนกบุคคล หรือจดหมายสมัครงาน เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0 2420 4717-9 ต่อ 111 โทรสาร 0 2420 1264 หรือ E-mail: Sukrit@laemthong.com   ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.59

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

1) บริษัทไทยไดมอนด์ เน็ต จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแห อวน และผลิตภัณฑ์เพื่อการประมงและการเกษตร  มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง  หากสนใจสามารถติดต่อ โดยส่ง resume พร้อมรูปถ่ายมาที่ : thaidiamomdnet@hotmail.com  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 0-2819-0898-9     ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ.59

2) บริษัทสมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอภัย 1 ตำแหน่ง อ่านรายละเอียดเพิ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ.59

ประจำเดือนมกราคม 2559

1) บริษัทแฟนซีเวิลด์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกิจการนานกว่า 20 ปี มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล 035-450500 ต่อ 15  , e-mail: non.ny18@hotmail.com      ในเวลา(จ-ส เวลา 08.00-17.00น) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค.59

 


ผู้เข้าชม 4502 คน UPDATE วันที่ 11/24/2016 11:21:58 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin