ข่าวการรับสมัครงาน

ประจำปี 2561


ประจำเดิอนตุลาคม 2561
1)  บริษัท ยูไนดต็ด รีจิสต้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง Lead Auditor  คลิกอ่านรายละเอียด      ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.61

 

ประจำเดิอนสิงหาคม 2561
1)  บริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายเพื่อการส่งออก มีความประสงค์จะรับผู้ร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำโรงงานที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี หากสนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สนญ.บริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เลขที่ 2991/59-60 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 085-4859782 หรือ 081-8342267 Fax 0 -23760 Email: hmrs.lp@hawaiitithai.com ติดต่อฝ่ายบุคคล      ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.61

 

ผู้เข้าชม 5271 คน UPDATE วันที่ 10/10/2018 11:43:04 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin