ข่าวการรับสมัครงาน

ประจำปี 2558

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

1) บริษัทเจ แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบการผลิตเครื่องหนัง มีความประสงค์จะรับสมัคร จป.วิชาชีพ  หากท่านใดสนใจส่งหลักฐานการสมัครมาที่บริษัทเจ แอนด์ พี อินเตอร์เทรด จำกัด 385 ม.12 สุขสวัสดิ์ 84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร 02-8163182-5 ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค.58

2) บริษัทกู๊ดทีม  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  เป็นบริษัทขนส่งก๊าซธรรมชาติปิโตรเลี่ยมและเคมีภัณฑ์ และวัตถุอันตราย ให้แก่บริษัทชั้นนำของประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ หากท่านใดสนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานที่แผนกทรัพยากรบุคคล 81/3 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02 671 0028-9-9 Fax 02 249 6233   ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค.58

 


 

 

ประจำเดือนเมษายน 2558

1) บริษัทกรุงไทยอาหารจำกัด (มหาชน) ในเครือป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ   หากท่านใดสนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ email: hr-kt@gfpt.co.th  / http://www.gfpt.co.th หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2473-800 ต่อ 7002 ,7005 หรือคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.58

2) บริษัทเอ็ม.พี.ลักก์.ยู.วี.จำกัด เป็นกิจการด้านบริการรับเคลือบสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ มีความประสงค์จะเปิดรับบุคคลากรในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา คลิกรายละเอียด   ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.58

 

ประจำเดือนมีนาคม 2558

1) บริษัทไทยชินเรียว จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ ที่มีความกระตือรือร้นสูง สนใจงานทางด้านวิศวกรรม ในสายงานก่อนสร้างติดตั้ง ระบบประปา ปรับอากาศ ไฟฟ้า งานโรงไฟฟ้า และปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยหน่วยงานก่อสร้างจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น อยุธยา ชลบุรี ระยอง หากท่านใดสนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ email: hatairat@shinryo.co.thหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.shinryo.co.th/ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.58

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

1) บริษัทเกตเวย์ ซิตี้ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ  จำนวนหลายอัตรา มีอายุ 23 ปีขึ้นไป และสามารถอ่านเขียน ภาษาอังกฤษ และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และทำงานเป็นกะ  หากท่านใดสนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ส่วนการพนักงานบริษัทเกตเวย์ ซิตจี้ จำกัด เลขที่ 199 ชั้น 12 เอ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ โทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 023022380 โทรสาร 023022400 และ email: pornchai@columnbangkok.com   ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.58

2) บริษัท โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัด มีความประสงค์จะรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป)  หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอรปรียา  ใกล้พุตซา โทรศัพท์ 02-3983630   ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ.58

 

ประจำเดือนมกราคม 2558

1) บริษัทอุตสาหกรรมตรงเจริญ พลาสติกไพพ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อ PVC มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรเพิ่มในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1 ตำแหน่ง หากท่านใดสนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทอุตสาหกรรมตรงเจริญพลาสติกไพพ์ จำกัด เลขที่ 120 ม.4 ซ.สุขสัวัสดิ์ 41 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หรือส่งประวัติมาที่ vassanaal@hotmail.com /หรือติดต่อคุณวาสนา ติดต่อ 02 -464-2463,02-463-2039 ต่อ 13

22 ม.ค.58

ประจำปี 2557

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

1) บริษัทโกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัด ได้รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือฝึกงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป) กับบริษัท หากท่านใดสนใจสามารถต่อต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 2398 4797-8 Fax  02398-6353 หรือ e-mail: gmg@goldmine.co.th

10 พย.57

 

ผู้เข้าชม 2821 คน UPDATE วันที่ 5/19/2015 2:59:34 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin