ข่าวการรับสมัครงาน

ประจำปี 2558

ประจำเดือนมกราคม 2558

1) บริษัทอุตสาหกรรมตรงเจริญ พลาสติกไพพ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อ PVC มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรเพิ่มในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1 ตำแหน่ง หากท่านใดสนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทอุตสาหกรรมตรงเจริญพลาสติกไพพ์ จำกัด เลขที่ 120 ม.4 ซ.สุขสัวัสดิ์ 41 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หรือส่งประวัติมาที่ vassanaal@hotmail.com /หรือติดต่อคุณวาสนา ติดต่อ 02 -464-2463,02-463-2039 ต่อ 13

22 ม.ค.58

ประจำปี 2557

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

1) บริษัทโกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัด ได้รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือฝึกงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป) กับบริษัท หากท่านใดสนใจสามารถต่อต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 2398 4797-8 Fax  02398-6353 หรือ e-mail: gmg@goldmine.co.th

10 พย.57

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

1) บริษัทไทยชินเรียวจำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้รับเหมาชั้นนำในงานวิศวกรรมออกแบบและติดตั้งงานระบบ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบและติดตั้งงานระบบโคเจเนอรชั่น งานโรงไฟฟ้า งานปรับอากาศ งานห้องสะอาด งานประปา งานป้องก้นอัคคีภัย งานไฟฟ้าสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท มีความต้องการรับสมัครสำเร็จการศึกษาประจำปี 2556-2557 เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
     ดังนั้นทางบริษัทฯต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ โดยคุณสมบัติ
       - จบปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       - มีความกระตือรือร้นสูง สนใจงานทางด้านวิศวกรรม ในสายงานก่อนสร้างติดตั้ง ระบบประปา ปรับอากาศ ไฟฟ้า งานโรงไฟฟ้า 
       - ปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยหน่วยงานก่อสร้างจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น อยุธยา ชลบุรี ระยอง
     หลักฐานการสมัครงาน 1) ประวัติส่วนตัว 2)สำเนาวุฒิการศึกษา 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4) สำเนาทะเบียนบ้าน 5) เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
     หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทไทยชินเรียว จำกัด เลชที่ 3656/18-19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทร 0 2249 0870 โทรสาร 0 2240 0623 หรือส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ e-mail: hatairat@shinryo.co.th  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shinryo.co.th

                                                                                                                                                                                                                              30มิย.57

 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

1) บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตหนังหุ้มเบาะรถยนต์ชั้นนำของเอเซีย กำลังขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทฯ ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเพื่อประจำในส่วนของโรงงานที่มีการขยายการผลิต จำนวน 2 ตำแหน่ง หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ (งานสรรหา) โทร 02 3232754 ต่อ 507 , 346 , 348                7 พ.ค.57

 

ประจำเดือนมีนาคม 2557

1) บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งและชิ้นส่วน ไก่ปรุงสุกแช่แข็งส่งออกต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครพนังานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน ระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครส่งไปยัง ผู้จัดการฝ่ายระบบและงานบุคคล บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0 2420 4717-9 ต่อ 111 โทรสาร 0 2420 1264 หรือ E-mail: Sukrit@laemthong.com      28 มี.ค.57

 

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

1) บริษัทเถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการแปรรูปผลไม้บรรจุกระป๋อง ส่งออก ตั้งอยู่เลขที่ 220 หมู่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180 มีความประสงค์รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชี่พ (จป.) จำนวน 1 ตำแหน่ง มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ สนใจสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัทท์ 032 813024 ต่อ13 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หรือส่งใบสมัครงานได้ที่อีเมล์ natnida@takerng-vk.net 28 ก.พ.57

2) บริษัทเอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือคุณภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากทั่วโลก มีความประสงค์ที่จะรับสมัครในตำแหน่ง Sale จำนวนหลายตำแหน่ง โดยคุณสมบัติ เป็นเพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร และวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่า ขยัน อดทน สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติการศึกษา หลักฐาน Resume และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มายังบริษัทเลขที่ 48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2515-0145-50 ต่อ 100 ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-17.00 น. หรือ E-mail : info@etlthai.com ; exec@ji-net.com 28 ก.พ.57

ประจำเดือน มกราคม 2557
1) บริษัท ฟ้าชวน ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานและโรงงาน ซึ่งต้องการบุคลากรที่ศึกษาและจบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)  คลิกดูรายละเอียดข้อมูล  22 ม.ค.57

 

 

 

ประจำปี 2556

ประจำเดือนกันยายน 2556

1) บริษัทเอสเอฟ ดีเวลอปเมน์จำกัด หรือ ศูนย์การค้าเมกาบางนา กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง "เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารศูนย์การค้า" 1 อัตรา ในตำแหน่ง จป.ระดับวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามาถใช้คอมพิวเตอร์(MS office)ได้
3. ชอบประสานงานกับผู้อื่น และรักงานบริการ
4. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

    วิธีการสมัคร
  1) สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานของเมกาบางนา (ชั้น 1 ติดกับโฮมโปร) 
  2)ส่งไฟล์ประวัติส่วนต้วและเอกสารอื่นมาที่ hr@mega-bangna.com
  3) ส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัทเอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 39, 38/1-3,39 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-198-5332 หรือ02-105-1000 ต่อ 501

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.56

2) บริษัท ฟิวเจอร์เท็กว์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทอุตสาหกรรมฟอก ย้อมและถักผ้า โรงงานตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

     มีความประสงค์ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องการพัฒนาตัวเอง เข้าร่วมพัฒนาองค์กร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพจำนวน 1 ตำแหน่ง โดยคุณสมบัติ
     1)   เป็นเพศ ชายและหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     2)  สำเนาวุฒิการศึกษา
     3)  สำเนาทะเบียนบ้าน
     4)  รูปถ่าย 2 ใบ
     5) อื่นๆ ที่ใช้ในการพิจารณา
    โดยส่ง บริษัทฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัด 309/1หมู่ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  โทร. 0-2425-8199,0-2425-8939,0-2425-0723 FAX 0-2819-7646 หรือ sales@futuretex2525.com ติดต่อ คุณกัลยารัตน์ ,คุณรจิยา
                      ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2556

 

ประจำเดือนสิงหาคม 2556

1) บริษัท เอ.เค.แพคและจักรกล จำกัด เป็นประเภทกิจการผลิตถุงพลาสติก จำพวกถุงไฮเดน ถุงซิป ทั้งส่งออกและส่งในประเทศ มีความประสงค์เปิดรับบุคคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ 1 อัตรา ในตำแหน่ง จป.ระดับวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1.เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. สามาถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้
  4. มีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

    หลักฐานการสมัครงาน : สำเนาทะเบียนบ้าน สำนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา หลักฐานทางทหาร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

    สนใจ สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติ มาที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ที่อยู่ 4 ซอยเพชรเกษม 68 แยก 29 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8043352-4 ต่อ 117 หรือ E-mail: akpacka@hotmail.com

                                                                                                                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค.56

2) กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย จำกัด ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตไม้ปาร์ติเกิล , ไม้ MDF , บานประตู , ไม้อัด, ฯลฯ เป็นผู้นำในการส่งออกและจัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายกำลังผลิต จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนหลายอัตรามาร่วมงาน
  
    สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
      บริษัทเมโทร-พลาย ที่ตั้ง 39/3 ม.4 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
      คุณจรวยพร  บุญน้อม เบอร์โทร 086-440-1601 / 02-985-5433-42 ต่อ 100,101,306
      ทาง E-mail: Hr_sainoi@metroply.com 
                                                                                                                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค.56

 

ประจำเดือนกรกฏาคม 2556

1) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย และได้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นจำนวนหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ , โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า, โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรื่อน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  และในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวของบริษัท ยังขาดบุคลาการในการทำงานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ อยู่เป็นจำนวนมาก โดยคุณสมบัติมีดังนี้

      1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      2. ไม่จำกัดเพศ

      3. ประสบการณ์ 0-3ปี

      4. หากสามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ทั้งนี้ บริษัทยินดีที่จะรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าทำการฝึกงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทด้วย
         หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-716-1600 ต่อ 4002 หรือเขียนใบสมัครงานได้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือ เข้าที่เว็บไซต์ www.recruit@itd.co.th 
                                                                                                                                                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.56

2) บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "ไวไว" , "ควิก" และเส้นหมี่อบแห้ง ตราไวไว มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1) เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) ประสบการณ์ 0-1 ปี

4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

5) มนุษย์สัมพันธ์ดี ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะมีสวัสดิการของ หอพัก รถรับส่ง ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงการไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-8115101-6  และ  E-mail: hrd@waiwai.co.th  หรือทางจดหมายมาที่คุณปัณชญา  อุ่นวงศ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ที่อยู่ 42/1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.56

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2556
1) บริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น PULZARต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่งเพื่อมาทำหน้าที่ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ http//www.thaipet.comและสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-9361801 ถึง 30 (ต่อส่วนทรัพยากรบุคคล) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ info@thaipet.com หรือทาง โทรสารหมายเลข 02-9361862 3 มิ.ย.56
2) กลุ่มบริษัท เมโทรพลาย ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตไม้ปาร์ติเกิล , ไม้ MDF , บานประตู ,ไม้อัด ฯลฯ และเป็นผู้นำในการส่งออกและจัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ มีความต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก คลิกดูข้อมูลรายละเอียด23 มิ.ย.56
3) บริษัท บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ตี้ โซน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิภตภัณฑ์ Collagina ซึ่งสกัดจากพิชพรรณ ธรรมชาติ 100% จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาที่ผ่านการตัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท คลิกดูข้อมูลรายเอียด  27 มิ.ย.56

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
1) บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท คลิกดูข้อมูลรายละเอียด    28 พ.ค.56
2) บริษัท วิว แอนด์ ซี.เอส.จำกัด มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท  คลิกดูข้อมูลรายละเอียด                       29 พ.ค.56

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
1) บริษัท ซ๊พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์รับบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท จำนวน 5 อัตรา  คลิกดูข้อมูลรายละเอียด

 

 

ประจำเดือน มกราคม 2556

1) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยเลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการสปาเพื่อสุขภาพและความงาม โดยในปัจจุบันมีแผนการขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานในสาขาต่างๆ ของบริษัทเป็นจำนวนมาก ติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่ บริษัท เลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 และติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัทท์ 0 2677 3100 ต่อ 1202-4 Email: BTSH-BANGKO@banyantree.com

2) บริษัทวาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯซึ่งทำธุรกิจด้านผลิตเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศ โดยบริษัทมีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(จป.วิชาชีพ) ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0 2573 7888 , 0 2 984 4130

ประจำเดือนธันวาคม 2555

1) บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

เป็นบริษัทผู้ผลิตบรรรจุภัณฑ์(กระดาษ) และประกอบกิจการมาเป็นเวลา 33 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง 1)เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 2) เจ้าหน้าที่ขาย และ 3) เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2) บริษัทแสงสว่างตราค้างคาว จำกัด เป็นผู้ผลิตยาแผนไทยโบราณ ได้มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง และรับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ(แผนโบราณ) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3) บริษัทโตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้าเพื่อการส่งออก มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยแผนกความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและชีวอนามัย จำนวน 2 ตำแหน่ง  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ข้อมูลณ วันที่ 27 ธ.ค.55

ประจำเดือนสิงหาคม 2555

1)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์แผนไทย จำนวน 4 ประเภท (8 อัตรา) ดังนี้

1.       ประเภทนวดรักษา  จำนวน 3 อัตรา

2.       ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ  จำนวน 2 อัตรา

3.       ประเภทนวดฝ่าเท้า  จำนวน 2 อัตรา

4.       ประเภทการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      
ใบสมัคร (โปรดสั่งปริ้นเป็นหน้า-หลัง)

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2555

       1) บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยแผนกความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและชีวอนามัย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     ข้อมูล 20 มิ.ย.55

 


 

 

 

ผู้เข้าชม 2653 คน UPDATE วันที่ 1/22/2015 3:31:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin