ประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป

 

ปี 2559

ประจำเดือนมีนาคม

1. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบกระเบื้อง 

     เนื่องจาก Wallpaper นิตยสาร Design & Lifestyle เพื่อการออกแบบ และการใช้ชีวิตของคนทันสมัย บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้่องปูพื้่น-บุผนัง ภายใต้แบรนด์ ดูราเกรส ขอเชิญ น้องๆ นิสิต นักศึกษาร่วมสร้างสรรค์จินตนาการของการออกแบบกระเบื้อง กับโครงการประกวดออกแบบกระเบื่อง " DURAGRES Design Awards 2016 with Wallpaper  ภายใต้คอนเซ็ป " Tiles That Reflect Your Style" ดีไซน์กระเบื้องสไตล์ที่เป็นคุณ ผ่านผลงานการออกแบบกระเบื้องปูพื้น และกระเบื้องบุผนัง และแนวทางการใช้งานจริง โดยสามารถออกแบบได้ทังภายใน และภายนอก เชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาท รวมถึงโอกาสในการตีพิมพ์ผลงาน และบทสัมภาษณ์ของผู้ชนะลงในนิตสาร wallpaper  และจะประกาศผลงานชนะเลินในงานสถาปนิก 59  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด นิตยสาร wallpaper โทรศัพท์ 0 2391 9595 ต่อ 153, 061 421 3921 โทรสาร 0 2391 9270 

   ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.59

 


ผู้เข้าชม 310 คน UPDATE วันที่ 5/3/2017 2:43:25 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin