ประชาสัมพันธ์รับสมัครวุฒิปวส.ช่างอุตสาหกรรม เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษา ปวส.ประเภทช่างอุตสาหกรรม เข้าเรียนในหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 

          ผู้สนใจต้องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ที่เป็นตำแหน่งมั่นคง เป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการและโรงงานจำนวนมากนั้น บัดนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครผู้มีวุฒิการศึกษา ปวส.ประเภทช่างอุตสาหกรรม เข้าเรียนในหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) แล้ว

 

          โครงสร้างหลักสูตรนี้ ต้องศึกษาโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี   (คลิกดูโครงสร้างหลักสูตรประกอบ)

                                 

          อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางคณิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษา ปวส. จึงต้องรับการอบรมปรับความรู้พื้นฐานดังกล่าว ซึ่งในการสมัครภาคการศึกษานี้ ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ให้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 (มีค่าลงทะเบียนเฉพาะการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ 10,000 บาท และให้สมัครโดยตรงที่สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02 345 1222-8 โทรสาร 02 345 1277-8 อีเมล์ hrd.hcbi.fti@gmail.com)  

 

          โดยสรุป ในส่วนของการเรียนในหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) นั้น วิธีการเรียน และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ในฐานะที่มี MOU ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในโรงงานให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ กับทางมสธ.) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2560 ทั้งนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะติดต่อโดยตรงไปยังนักศึกษาเพื่อให้มาสมัคร

          *** หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ สามารถติดต่อได้โดยตรงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้น

          *** หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ติดต่อโดยตรงกับ มสธ.

ผู้เข้าชม 103 คน UPDATE วันที่ 5/23/2017 2:36:58 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin