รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

             ประวัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการครั้งที่

หมายเหตุ

ปัจจุบัน

 

 1

595/2562

ปรับแก้ไขใหม่เป็นปัจจุบัน

ย้อนหลัง

 

2

3

4

5

6

1510/2561

448/2559

117/2554

2046/255

1644/2557

 

มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้เข้าชม 235 คน UPDATE วันที่ 6/5/2019 10:12:25 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin